Kamera

Po aktualizacji nastąpiła ‚oczywiście’ awaria skryptu, kamera nadal dostępna na stronie:
http://www.aeroklub.leszno.pl/zawody2/
Pracuję nad opanowaniem awarii, dziękuję.

[insert_php] class SortingIterator implements IteratorAggregate
{

private $iterator = null;

public function __construct(Traversable $iterator, $callback)
{
if (!is_callable($callback)) {
throw new InvalidArgumentException(‚Given callback is not callable!’);
}

$array = iterator_to_array($iterator);
usort($array, $callback);
$this->iterator = new ArrayIterator($array);
}
public function getIterator()
{
return $this->iterator;
}
}
function mysort($a, $b)
{
return $a->getPathname() < $b->getPathname();
}

$it = new SortingIterator(new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator(‚/TZC4LU028W00125/’)), ‚mysort’);

foreach ($it as $f)
{
if (strtolower(substr($f->getPathname(), -4)) == „.jpg”)
{

echo ‚Zobacz dzień dzisiejszy

Zobacz dzień T-1

Zobacz dzień T-2

Zobacz dzień T-3

Zobacz dzień T-4

Zobacz dzień T-5

Zobacz dzień T-6

PODZIĘKOWANIA.
Ta kamera jest wspólnym przedsięwzięciem kilku pilotów Aeroklubu Leszczyńskiego, którzy sfinansowali cały projekt. Dziękujemy za to, co zrobiliście i robicie nadal dla nas – pilotów i miłośników lotnictwa. Podziękowania dla: Adrian Dudziak, Paweł Wojciechowski, Paweł Korozo, Bogdan Grobelny, Mariusz Kowalski, Michał Kowalski, Jarosław Kajoch, Dariusz Tobółka, Daniel Marszal.