Czas do zawodów

Wpłaty na wpisowe można dokonywać do 24 kwietnia 2018r – 45 dni przed rozpoczęciem zawodów.
Nr. konta: BZWBK 65 1090 1245 0000 0000 2400 9789
tytuł wpłaty: wpisowe oraz nazwa zawodów i klasa
kwota wpisowego: 500zł