Walne Zgromadzenie, BL i KWT- znamy termin

Zgodnie z  uchwałą NR 1/02/2018 Zarządu Aeroklubu Leszczyńskiego  z dnia
8 lutego 2018r.  zwołane zostało Sprawozdawczo Wyborcze  Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Leszczyńskiego. Odbędzie się ono w pierwszym terminie dnia 3.03.2018 godzina 9:00 lub w przypadku braku kworum  w drugim terminie dnia 3.03.2018 godzina 9:15. Ustala się następujące miejsce Walnego Zgromadzenia: 64-115 Święciechowa ul. Dojazdowa 7 (Sala Wiejska).
Po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz Kontrola Wiadomości Teoretycznych.
Młodym stażem pilotom przypominamy, że zaliczenie testu KWT jest obowiązkowe jeśli planujemy wykonywać loty w nowy sezonie.