Członkowie Aeroklubu Leszczyńskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Aeroklubu Leszczyńskiego,
wczoraj, 29 października br., instruktor i Szef Wyszkolenia, Robert     Koralewski, przedstawił upoważnionym przedstawicielom Zarządu    Aeroklubu Leszczyńskiego wniosek o rozwiązanie wiążącej Go z      Aeroklubem umowy o pracę. Wniosek został zaakceptowany.
Zarząd Aeroklubu w imieniu wszystkich członków naszej                         Organizacji , dziękuje Robertowi za długoletnią pracę w naszej             organizacji i składa życzenia pomyślności w nowym miejscu pracy.