1% na Aeroklub Leszczyński

Podaruj  1% na Aeroklub Leszczyński

Zapraszamy wszystkich naszych obserwatorów i fanów lotnictwa do przekazania 1% na Aeroklub Leszczyński✈

➡1% krok po kroku

    1. W odpowiedniej rubryce Swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672 (Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz).
    2. W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.
    3. W rubryce cel szczegółowy, wskaż cel, na który Chciałbyś przekazać 1% podatku. I tutaj wpisujemy AEROKLUB LESZCZYŃSKI😁
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial