Lotnisko

Lotnisko Leszno Strzyżewice (EPLS)

Na lotnisku funkcjonuje stacja paliw Grupy Pieprzyk oferująca paliwa lotnicze AVGAS i JET A1. Czynne 24h. Zapraszamy do tankowania.

Współrzędne / Coordinates N51°50’06.1″ E16°31’18.6″
Radio  122,300 MHz (Znak wywoławczy- Leszno radio)
Elewacja /
Elevation
94m  / 308 ft
 RWY 58/238 (06L/24R), 920 x 100 m, N51°50’06.1″ E16°31’18.6″
Inne RWY /
Other RWY

(wg AIP) 058R/238L, 920 x 100 m, 149L/329R, 880 x  100 m, 149R/329L, 810 x 100 m 

 

Dane zawarte na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w celach wykonywania operacji lotniczych.

Aeroklub Leszczyński nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach Aeroklubu Leszczyńskiego należy je najpierw zweryfikować na podstawie stosownych publikacji lotniczych.