Rejestracja Leszno Cup 2021

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na doroczne zawody Leszno Cup organizowane przez Aeroklub Leszczyński, które będą rozgrywane w dniach 14.08 ? 22.08.2021, w klasach:

  • 18 m ? Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy 18 m, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej zawodów.
  • 15 m ? Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy 15 m, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej zawodów.
  • Klub A ? Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy klub A, zgodnie z aktualną tabelą  zamieszczoną na stronie internetowej zawodów.

LINK DO REJESTRACJI

Informacje dot udziału w zawodach:

Harmonogram:

  • Koniec przyjmowania zgłoszeń: 12.08.2021
  • Dzień treningowy dla zawodników 11-13.08.2021
  • Rejestracja zawodników: 13.08.2021 w godz. 10:00 ? 19:00
  • Oficjalna odprawa inauguracyjna: 13.08.2021 godz. 19:00
  • Ceremonia otwarcia zawodów: 13.08.2021 godz. 19:30
  • Rozgrywanie konkurencji : 14.08 ? 22.08.2021
  • Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów: 22.08.2021 godz. 20:00
  • Termin składania odwołania do Komisji Szybowcowej 02.09.2021

Rejestracja zawodników zostanie zakończona w dniu 13.08.2021 o godzinie 19:00 czasu lokalnego. Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w powyższym terminie, nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i nie otrzymają zwrotu wpisowego.

Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została określona na 40 osób w każdej z klas.

O kolejności na liście startowej w zawodach Leszno Cup decyduje:

  • Aktualna pozycja w rankingu IGC na dzień 13.08.2021
  • Liczba startów w poprzednich edycjach Leszno Cup

Warunki uczestnictwa:

Dotyczące pilota

  • ważna licencja pilota szybowcowego
  • ważne na cały czas trwania zawodów orzeczenie lotniczo-lekarskie
  • ważna Licencja Sportowa FAI
  • ważne świadectwo radiooperatora
  • polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • minimum 200 h nalotu dowódczego i 5000 km

Dotyczące szybowca

  • Poświadczenie Przeglądu Zdatności do lotu (ARC)
  • Świadectwo Zdatności do Lotu lub Pozwolenie na Lot
  • Pozwolenie na radiostacje
  • polisy wymaganych prawem ubezpieczeń
  • instrukcja użytkowania w locie
  • system  FLARM

Koszty uczestnictwa:

  • wpisowe dla klas 18m i 15m: 600 zł* płatne do 30.07.2021
  • wpisowe dla klasy klub A: 550 zł* płatne do 30.07.2021
  • koszty holi do konkurencji za samolotem: 1 hol 160 zł**, 600 metrów AGL
  • koszty transportu do i z miejsca zawodów oraz transport szybowca do i po konkurencji,
  • koszty ściągania z terenu przygodnego,
  • mapy

* po dniu 30.07.2021 opłata wpisowa wzrasta o 100 zł

**wymagana przedpłata za 3 hole najpóźniej w dniu rejestracji

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial