Drony UAVO VLOS/BVLOS

SZKOLENIA UAVO VLOS i BVLOS

Certyfikowany ośrodek szkolący Axidro.pl organizuje szkolenia UAVO VLOS i BVLOS, które przygotują Cię do uzyskania ŚK (świadectwa kwalifikacji) operatora BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Uprawnienia te są niezbędne do wykonywania lotów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Szkolenie UAVO VLOS trwa 3 dni, BVLOS 5 dni. Kursy te składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów ? miłośników lotnictwa, którzy swoją pasję realizują na różne sposoby. Doświadczenie z BSP zdobywali w różnych okolicznościach jak staż w Siłach Powietrznych RP czy projektowanie i budowa modeli latających RC.

 

RODZAJE SZKOLEŃ

Organizujemy szkolenia w kategorii MR (wielowirnikowce) oraz A (samolot).
Rozróżniamy dwie możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego:

 • VLOS ? loty w zasięgu wzroku, 1794 zł brutto?(1458 zł netto)
 • BVLOS ? loty poza zasięgiem wzroku, 7964 zł brutto?(6474 zł netto)

Cena obejmuje możliwość wykonywania lotów na sprzęcie szkoleniowym oraz przekazanie materiałów edukacyjnych i skryptu szkoleniowego. Dla komfortu przeprowadzanych zajęć, grupa liczy maksymalnie 10 osób.

Dodatkowo rozróżnia się kategorie:

 • H ? śmigłowiec
 • AS ? sterowiec
 • O ? inny bezzałogowy statek powietrzny

Kandydat może uzyskać świadectwo kwalifikacji dla określonej kategorii wagowej:

 • do 5 kg
 • do 25 kg
 • do 150 kg

Kategorie te ustalone są zgodnie z aktualnymi przepisami. O przyznanej kategorii decyduje rodzaj i masa BSP, jakim kandydat zdaje część praktyczną egzaminu państwowego.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkoleń UAVO został opracowany na podstawie wytycznych ULC (Urzędu Lotnictwa Cywilnego) i jest na bieżąco aktualizowany.

PRZEDMIOTY WCHODZĄCE W CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ SZKOLENIA

 • Prawo lotnicze
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV ? możliwości i ograniczenia
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 • Zawis na wysokości ok 4m ze zmianą kierunku co 90 stopni,
 • Odlot po linii prostej ze wznoszeniem, wykonanie zawisu, obrót o 180 stopni i powrót do miejsca wyjściowego z jednoczesnym równomiernym wytracaniem wysokości,
 • Lot po obwodzie kwadratu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie  z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury,
 • Lot po obwodzie kwadratu ze zmianą pułapu z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury,
 • Lot po okręgu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie,
 • Lot po obwodzie ósemki na stałym pułapie.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Po utworzeniu grupy 8-10 osobowej, organizujemy również egzamin państwowy, który może zostać przeprowadzony w miejscu, w którym odbyło się szkolenie UAVO. Otrzymasz od nas wszytskie informację związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu składającego się z pięciu modułów. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tej części, umożliwia przystąpienie do praktyki. Obejmuje ona wykonanie manewrów i figur określonych przez egzaminatora.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu BVLOS jest posiadanie uprawnień VLOS na dany rodzaj BSP.

Osoba przystępująca do egzaminu państwowego musi przedłożyć następujące dokumenty w dzień egzaminu:

 • dowód tożsamości
 • wniosek o wydanie ŚK UAVO?, do pobrania tutaj: http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2049-43lpl1-wniosek-o-wydanie-wiadectwa-kwalifikacji-uavo
 • ważne badania wykonane u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej przynajmniej trzeciej kategorii http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w certyfikowanym ośrodku szkolącym
 • kopia ważnego ubezpieczenia OC?, które możesz nabyć np. tu: http://www.finansowachata.pl/index.php?s=3
 • ważne ubezpieczenie OC na czas trwania egzaminu. Polecane ubezpieczenie online: http://www.finansowachata.pl/index.php?s=3
 • dowód wniesienia opłaty w wysokości 201 zł. W tytule należy wpisać następującą informację: ?Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO?.
  Opłaty wnosi się na numer konta:
  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Masz problem z zakwaterowaniem, napisz/zadzwoń. Organizujemy również noclegi i wyżywienie dla naszych adeptów w atrakcyjnych cenach na terenie Aeroklubu Leszczyńskiego.

AXIDRO ACADEMY ?chwycisz to w lot? 

Zapisz się na szkolenie UAVO VLOS/BVLOS, podając unikatowy kod:  AEROKLUB LESZCZYŃSKI?!

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Marcin Stefanowski
tel: 720 888 568
e-mail: academy@axidro.pl
http://academy.axidro.pl/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial