Samolotowe

Szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego LAPL(A)

Posiadacz licencji samolotowej LAPL(A) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej do 2000 kg przewożących maksymalnie 3 pasażerów. Osoba ubiegająca się o Licencję LAPL(A) musi mieć ukończone 17 lat i ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiednie dla licencji LAPL(A).

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

1. Szkolenie teoretyczne .

2. Szkolenie praktyczne w powietrzu – minimum 30 godzin szkolenia.

Szkolenie praktyczne składa się z dwóch etapów:

1. Nauka podstawowego pilotażu, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

2. Lotów nawigacyjnych w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

Szkolenie praktyczne to minimum 30 godzin lotu:*

Cena za szkolenie praktyczne w sezonie 2023 -19 800 zł (660 zł godzina lotu szkolnego) cena obejmuję 30h lotu

*W zależności od postępów nauki ucznia-pilota instruktor może zwiększyć liczbę lotów.

Szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego PPL(A)

Posiadacz licencji samolotowej PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych. Osoba ubiegająca się o Licencję PPL(A) musi mieć ukończone 17 lat i ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Klasa 2

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

1. Szkolenie teoretyczne.

2. Szkolenie praktyczne w powietrzu – minimum 45 godzin szkolenia.*

Szkolenie praktyczne składa się z trzech etapów:

1. Nauka podstawowego pilotażu, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

2. Lotów w/g wskazań przyrządów.

3. Lotów nawigacyjnych w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

Cena za szkolenie praktyczne w sezonie 2023 – 29 700 zł (660 zł godzina lotu szkolnego) cena obejmuje 45h lotu

(Przy płatności za szkolenie rozliczane w ratach)

*W zależności od postępów nauki ucznia-pilota instruktor może zwiększyć liczbę lotów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

517 542 268

biuro@aeroklub.leszno.pl

Podanie o przyjęcie na szkolenie samolotowe – teoria

Podanie o przyjęcie na szkolenie samolotowe – praktyczne

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial