Samolotowe

Szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego LAPL(A)

Posiadacz licencji samolotowej LAPL(A) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej do 2000 kg przewożących maksymalnie 3 pasażerów. Osoba ubiegająca się o Licencję LAPL(A) musi mieć ukończone 17 lat i ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiednie dla licencji LAPL(A).

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

1. Szkolenie teoretyczne – wykłady, seminaria. (Cena 1000 zł)

2. Szkolenie praktyczne w powietrzu.

Szkolenie praktyczne składa się z dwóch etapów:

1. Nauka podstawowego pilotażu, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

2. Lotów nawigacyjnych w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

Szkolenie praktyczne to tylko 30 godzin lotu.

Cena za szkolenie praktyczne w sezonie 2018 – 490 zł godzina lotu szkolnego.

UWAGA !! Dla osób, które wpłacą jednorazowo 14700 zł dodatkowo 1,5 godziny lotu GRATIS.

Szkolenie do Licencji Pilota Samolotowego PPL(A)

Posiadacz licencji samolotowej PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych. Osoba ubiegająca się o Licencję PPL(A) musi mieć ukończone 17 lat i ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Klasa 2

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

1. Szkolenie teoretyczne – wykłady, seminaria (Cena 1000 zł)

2. Szkolenie praktyczne w powietrzu – minimum 45 godzin szkolenia

Szkolenie praktyczne składa się z trzech etapów:

1. Nauka podstawowego pilotażu, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

2. Lotów w/g wskazań przyrządów.

3. Lotów nawigacyjnych w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym.

Cena za szkolenie praktyczne w sezonie 2018 – 490 zł godzina lotu szkolnego.

UWAGA !!  Dla osób, które wpłacą jednorazowo 22050 zł dodatkowo 2,5 godziny lotu GRATIS!

Szef Szkolenia +48 605 225 407

Podanie o przyjcie na szkolenie