Szybowcowe

Szkolenie szybowcowe za wyciągarką

Jest to najtańszy rodzaj szkolenia szybowcowego.
Nauka pilotażu odbywa się na szybowcu dwumiejscowym (Bocian lub Puchacz).

W czasie szkolenia każdy uczeń wykonuje ok. 55 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych.

Organizujemy szkolenia w dwóch grupach po 5-6 osób.

Ze względu na bezpieczeństwo loty są wykonywane w możliwie spokojnych warunkach przy umiarkowanej turbulencji, co jest możliwe we wczesnych godzinach rannych (od 5:00 do 11:00) i popołudniowych (od 16:00 do zachodu słońca).

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia do startu za wyciągarką.

Cennik 2022:
Szkolenie praktyczne:

– dla uczących się do 25 lat – 4000 zł
– dla pozostałych – 4300 zł

Szkolenie szybowcowe za samolotem

Nauka pilotażu odbywa się na szybowcu dwumiejscowym (Bocian lub Puchacz).

W czasie szkolenia każdy uczeń wykonuje ok. 40 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia do startu za samolotem.

Cennik 2022:
Szkolenie praktyczne:

– dla uczących się do 25 lat – 5500 zł
– dla pozostałych – 5800 zł

Planowane terminy szkolenia praktycznego:

Już wkrótce 🙂

Do szkolenia praktycznego mogą przystąpić osoby, które spełniają poniższe warunki:

– ukończyły kurs teoretyczny,
– posiadają orzeczenie lekarskie wg klasy 2,
– ukończyły 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest potwierdzona zgoda prawnego opiekuna)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

biuro@aeroklub.leszno.pl

Podanie o przyjęcie na szkolenie szybowcowe -teoria

Podanie o przyjcie na szkolenie szybowcowe -praktyka

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial