Spadochronowe

Spadochronowe

Szkolenie jest prowadzone według „Programu Szkolenia Spadochronowego”, zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Do czasu  zdania państwowego egzaminu i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji, osoby szkolące się posiadają status ucznia-skoczka i wykonują skoki pod nadzorem instruktora spadochronowego.

Po zdobyciu poniższych umiejętności (określonych w Rozporządzeniu MTBiGM) uczeń-skoczek może przystąpić do państwowego egzaminu w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji PJ(B)).

Dokument pozwala na wykonywanie skoków bez nadzoru instruktora spadochronowego.
  • Wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut.
  • Układania spadochronu głównego do skoku.
  • Sterowanie położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach.
  • Lądowanie w określonym miejscu oraz określania miejsca zrzutu.

http://lssfeniks.pl/