Spadochronowe

Szkolenia Spadochronowe

Szkolenie spadochronowe jest dostępne dla każdego, trzeba spełniać tylko następujące warunki:

    • mieć ukończone 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych,
    • posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych na min. sumę gwarancyjna 10.000 SDR (równowartość ok 50 tys PLN) – polisa w cenie kursu – TUIR Warta,
    • TEORETYCZNY KURS SPADOCHRONOWY – metoda szkolenia na linę

Szkolenie jest prowadzone wg- Programu Szkolenia Spadochronowego- zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie lotniska w Lesznie.

W przypadku zebrania się grupy kilku osób zajęcia teoretyczne możemy przeprowadzić u Ciebie – w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy.

Do czasu zdania państwowego egzaminu i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji, osoby szkolące się posiadają status ucznia-skoczka i wykonują samodzielnie skoki pod nadzorem instruktora spadochronowego.

Dodatkowe szczegóły na stronie Leszczyńskiego Stowarzyszenia Spadochroniarzy Feniks , lub pod nr tel 603 301 198 lub  mailem lssfeniks.zarzad@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial