Samoloty ultralekkie

Samoloty ultralekkie

Szkolenie teoretyczne obejmuje 46 godzin wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów:

  • Prawo i Przepisy Lotnicze
  • Ogólna wiedza o samolocie ultralekkim
  • Osiągi i planowanie lotu
  • Człowiek, możliwości i ograniczenia
  • Meteorologia
  • Procedury operacyjne
  • Zasady lotu
  • Łączność
  • Ogólne bezpieczeństwo lotów

Szkolenie praktyczne:

Szkolenie praktyczne w powietrzu w wymiarze min. 28 godzin lotu. Odbywa się na samolocie Aeroprakt A-22. Na loty kandydat indywidualnie umawia się z instruktorem prowadzącym. Do szkolenia praktycznego mogą przystąpić osoby, które spełniają poniższe warunki:

– ukończyły kurs teoretyczny i zdały z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy,
– posiadają orzeczenie lekarskie wg klasy 3,
– ukończyły 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest potwierdzona zgoda prawnego opiekuna)

Cennik 2019:

Szkolenie praktyczne – 420 zł godzina lotu szkolnego.

Podanie o przyjcie na szkolenie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial