Rejestracja Leszno Cup 2022

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na doroczne zawody Leszno Cup organizowane przez Aeroklub Leszczyński, które będą rozgrywane w dniach 13.08 – 26.08.2022, w klasach:

  • Otwarta  Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy otwartej, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej zawodów.
  • 15 m  Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy 15 m, zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoną na stronie internetowej zawodów.
  • Standard B  Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy Standard B, zgodnie z aktualną tabelą  zamieszczoną na stronie internetowej zawodów.

LINK DO REJESTRACJI

Informacje dot udziału w zawodach:

Harmonogram:

  • Koniec przyjmowania zgłoszeń: 13.08.2022
  • Dzień treningowy dla zawodników 11-13.08.2022
  • Rejestracja zawodników: 13.08.2022 w godz. 10:00 – 19:00
  • Oficjalna odprawa inauguracyjna: 13.08.2022 godz. 20:30
  • Ceremonia otwarcia zawodów: 13.08.2022 godz. 20:30
  • Rozgrywanie konkurencji : 14.08 – 26.08.2022
  • Ceremonia oficjalnego zakończenia zawodów: 26.08.2022  godz. 20:00
  • Termin składania odwołania do Komisji Szybowcowej 09.09.2022

Rejestracja zawodników zostanie zakończona w dniu 13.08.2022 o godzinie 19:00 czasu lokalnego. Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w powyższym terminie, nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i nie otrzymają zwrotu wpisowego.

Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została określona na 40 osób w każdej z klas.

O kolejności na liście startowej w zawodach Leszno Cup decyduje:

  • Aktualna pozycja w rankingu IGC na dzień 13.08.2022
  • Liczba startów w poprzednich edycjach Leszno Cup

Warunki uczestnictwa:

Dotyczące pilota

  • ważna licencja pilota szybowcowego
  • ważne na cały czas trwania zawodów orzeczenie lotniczo-lekarskie
  • ważna Licencja Sportowa FAI
  • ważne świadectwo radiooperatora
  • polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • minimum 200 h nalotu dowódczego i 5000 km

Dotyczące szybowca

  • Poświadczenie Przeglądu Zdatności do lotu (ARC)
  • Świadectwo Zdatności do Lotu lub Pozwolenie na Lot
  • Pozwolenie na radiostacje
  • polisy wymaganych prawem ubezpieczeń
  • instrukcja użytkowania w locie
  • system  FLARM

Koszty uczestnictwa:

  • wpisowe dla klas otwarta i 15m: 700 zł* płatne do 30.07.2022
  • wpisowe dla klasy Standard B: 700 zł* płatne do 30.07.2022
  • koszty holi do konkurencji za samolotem: 1 hol 190 zł**, 600 metrów AGL
  • koszty transportu do i z miejsca zawodów oraz transport szybowca do i po konkurencji,
  • koszty ściągania z terenu przygodnego,
  • mapy

* po dniu 30.07.2022 opłata wpisowa wzrasta o 100 zł

**wymagana przedpłata za 3 hole najpóźniej w dniu rejestracji

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial