Majowe zawody – informacja

  1. Z uwagi na obecną niepewną sytuację ogólną/pandemiczną zdecydowalismy o przedłużeniu terminu wpłaty wpisowego dla wszystkich klas do 15.04.2021.
  2. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń w klasie Club A powyżej regulaminowych 40 dopuszczamy możliwość dodania nowej klasy Std B.

Tomek Krok